På svenska In English 
Priser i: 


Vad är det som gäller när jag handlar hos Acciva?

Det som gäller är att vi tar hand om våra kunder. Ingen matchar oss!

Vi följer de lagar och förordningar som gäller i Sverige. Lagen heter "Distans- och hemförsäljningslagen". En annan beteckning för densamma är SFS nr. 2005:59. Vi följer den inte enbart, utan vi skiljer oss från mängden som vanligt och går några steg vidare. Undrar du om lagen så läs på www.konsumentverket.se. De har all information du behöver veta för att göra ett medvetet och säkert köp.

Betalning för beställningen/ordern kan göras på en mängd olika sätt. Se ytterligare information under "Betalning".

För att göra en beställning måste man vara minst 18 år, alternativt att visa upp målsmans godkännande. Godkännandet måste skickas till oss med brev. Vi förbehåller oss rätten att neka köp i vår butik.

Priser

Samtliga priser i vår butik är inklusive svensk moms, för närvarande 25%. Vi reserverar oss för prisändringar.

Vid beställningar från länder utan för EU, debiteras ingen svensk moms (25%), utan den ansvarar köparen för i respektive land. Med andra ord, kan 20% av de angivna svenska priserna dras av för att se "export priser".

Betalningsvillkor

Försäljning inom Sverige sker antingen via förbetald order, postförskott eller kortbetalning. Beställning måste vara betald till fullo och betalningen registrerad på vårt konto innan den skickas, förutom vid postförskott

Notera att tidpunkten för registrering av bg betalningar skiljer mellan olika banker. Kontakta Din bank om Du är osäker om vad som gäller. Vi skickar beställningen ca. 1-3 arbetsdagar efter betalningen registrerats på vårt konto.

Kunduppgifter

Acciva lämnar inte ut uppgifter om kunder eller kunders beställningar till någon annan än kunden själv.

Frakt

Frakt är exkluderat i priset. Kunden bestämmer hur varorna sänds. Man kan även hämta varorna direkt hos oss.

Postförskottsavgift inom Sverige debiteras till självkostnadspris enligt Postens vid varje enskilt tillfälle gällande prislista.

Leverans till annat EU-land debiteras till självkostnadspris enligt valt fraktbolags vid varje enskilt tillfälle gällande prislista.

Retur-/Ångerrätt

Retur-/Ångerrätt

För att kunna ångra ditt köp får förpackningen inte skadas. Gäller det köp av klädesplagg kan man prova passformen hemma, passar den inte som förväntat byter vi till annan storlek och betalar fraktkostnaderna för bytet en (1) gång. Plagget ska då inte ha använts till mer än provning av passform i en ren miljö.

Meddelande om detta ska om möjligt lämnas omedelbart vid varans mottagande, dock senast inom fjorton (14) dagar från leverans

Produkten ska returneras och levereras i oskadad förpackning med registrerad post, där avsändaren ansvarar för fraktkostnaden. Vi löser inte ut, eller hämtar, försändelser.

Synliga fel, trasigt emballage eller liknande ska alltid anmälas till transportören, chauffören eller kassörskan/ören vid Posten utlämningsställe. Lös inte ut skadad försändelse.

I övrigt gäller respektive tillverkares åtaganden vad gäller garanti och service.

Vid retur ska en kopia på leveranshandlingarna alltid bifogas där anledning till returen anges. Uppge även om produkten ska bytas mot annan. Innan retur ber vi er kontakta oss för erhållande av returadress.

Returavgifter:

1. Om varan returneras i oskadat/oanvänt skick i originalförpackning debiteras ingen returavgift.
2. Om varan inte är i ovanstående skick, men oanvänd, debiteras 20% i returavgift. Detta gäller även en obruten förpackning.
3. Om varan är använd och, enligt vår bedömning, inte kan anses vara i försäljningsbart skick som ny medges ingen retur.

Vid ångrat köp av vara som är köpt som fraktfri, dras kostnader för verklig frakt från eventuellt återbetalningsbelopp.

Eventuella återbetalningar görs i första hand till bankkonto, personkonto eller bankgirokonto.
Återbetalningar tar 7-20 bankdagar

Garanti gäller endast för privatpersoner och den som köpt varan. Garantin är inte överförbar till annan person.Garantin omfattar ej:

Förbrukningsartiklar
Förslitningsskador
Vid fel som uppstått genom ingrepp i apparaten eller felaktig inkoppling
Vid felaktigt handhavande / slitage
Transportskador
Vid skada orsakad av kund genom olycka/oaktsamhet

Vi förbehåller oss rätten att göra bedömningen om vad som kan returneras/ångras och ev. återbetalningsbelopp.


Speciellt för batterier:

Batterier är förbrukningsvara.

Engångsbatterier som medföljer produkter omfattas inte av garanti. Laddningsbara batterier täcks av en 3-månaders garanti räknat från inköpsdatum under förutsättning att instruktionerna som medföljde batteriet har följts. Laddningsbara batterier är förbrukningsvara.
Laddningstid eller batterilivslängd som därutöver anges motsvarar endast ungefärliga tidsramar som kan variera beroende på kundens användning, temperatur och förutsätter att denna följer Ajestic Group AB's eller Warm & Safe Heated Gear's eller annan tillverkares råd för att optimera batteriets livslängd och prestanda.

Okynnesbeställningar

Beställningar där det kan göras troligt att den gjorts i okynne ignoreras eller polisanmäls.

Ej utlösta försändelser

För paket eller brev som ej löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dubbel fraktkostnad samt en administrativ avgift om för närvarande 500 kr, inklusive moms. Utebliven betalning kan gå till inkasso.

Leveranstid

Normal leveranstid är 5 - 10 arbetsdagar efter betalningsinformationen mottagits (se betalning). Avvikelser som står utanför vår kontroll kan förekomma. Det kan även uppstå situationer när vi tillfälligt har slut av någon vara. Vi sänder den då så snart lagret uppdaterats. DU-Gruppen AB kan inte hållas ansvarig, krävas på skadestånd eller liknande för omständigheter som står utanför vår kontroll, att produkter ej kan levereras inom den normala leveranstiden på grund av att de är slut i lager eller har utgått ur sortimentet.

Specialbeställningar

Vid beställning av varor som ej är lagervaror krävs en förskottsbetalning om 50% av fakturabeloppet, eller enligt avtal. Resterande erläggs vid leverans via postförskott. Vid ej utlöst försändelse förverkas förskottsbetalning samt att kostnader enligt villkor för "Ej utlösta försändelser" debiteras. Ångras köpet av specialbeställd vara är förskottsbetalningen förverkad och återbetalas inte. Det är därför viktigt att man verkligen är medveten om vad man beställer och att man verkligen vill ha varan.

Fakturering

Vid fakturering tillkommer expeditionsavgift om 40 kr per faktura.

Dröjsmålsränta, påminnelse- och kravavgifter

Dröjsmålsränta om 24,5% samt påminnelseavgift om 50 kr eller kravavgift om 160 kr debiteras fakturor som ej är till fullo betalda på utställd förfallodatum.

Övrigt

Manualer/Bruksanvisningar samt garantivillkor ska läsas och förstås av användaren till fullo INNAN produkten tas i bruk

Rabatt

Eventuella rabatter gäller endast på ordinarie priser. Endast en rabatt gäller per köptillfälle.