På svenska In English 
Priser i: 
Varorna

Täcks av tillverkarens garanti- och serviceåtagande för den specifika varan eller produkten.

Kontakta oss på tel. 0700-503053om ytterligare information behövs.

Garanti

Alla värmekläder tillverkade av oss, eller under Warm & Safe Heated Gear, är garanterade att vara fria från defekter i material och/eller hantverk för en period av ett (1) år. Kablar är garanterade att vara fria från defekter, ej orsakade av förslitning, skador eller olyckor, så länge plagget inte är utslitet. Slitage, skador och åverkan täcks inte av någon garanti.

Garanti Heat-Trollers

Om en VERSION XTREME eller fjärrstyrd Heat-Troller (alla andra modeller är inte längre täckta av garanti pga av ålder) slutar fungera orsakat av defekt i material eller tillverkning inom tre (3) från inköp byter vi ut, eller reparerar, enheten.

Garanti för laddningsbara batterier

3 månaders garanti från inköpsdatum. Laddningsbara batterier är en förbrukningsvara.

Batterier måste skötas och underhållsladdas för att nå optimala prestanda och maximal livslängd. Var därför noga med att följa skötselråden för batteriet.

Alla garantier upphör att gälla omedelbart OM något av följande inte följs:

* Klipp inte, skär inte eller bryt av kontakter, ringterminaler och liknande. Klpp, eller skär, inte i något överhuvudtaget.

* Använd endast kablage, adaptrar och kontakter från Warm & Safe. Användande av hemmagjorda kontakter, brytare, säkringsdosor och liknande gör att garantin förverkas.

* Heat-Trollern ska installeras enligt medföljande manual och/eller instruktionsblad.

* Ingen garanti gäller för enheter som inte installerats korrekt, inte används enligt manual eller utsätts för kortslutningar i värmekläder tillverkade av andra.


Så här gör du för att skicka tillbaka något som täcks av vår garanti

  • Före du skickar den så kontrollera att det verkligen har att göra med garantin.
  • Kontakta oss på tel 010-3300688 för instruktioner om hur returen hanteras
  • Bifoga kontaktuppgifter som adress, telefon, e-mail, etc.
  • Vi kommer att ta oss an problemet omedelbart, men vill ändå reservera oss med att det kan ta ytterligare tid om det är något speciellt.
  • Bifoga en kopia på kvittot/fakturan
  • Varan ska utan undantag skickas med en service som har kolli-id med spårningsfunktion, t ex Posten rekommenderat, Schenker, DHL, eller liknande. Det är en försäkran att varan kommer fram som avsett.
  • Inga försändelser löses ut pga av bristande frankering.

Byte

Vi byter oanvända och oskadade varor utan kostnad och betalar portot från oss.
Kunden betalar frakten till oss.
Vi skickar inget före plagget som ska bytas ut har inkommit till oss.
Vi löser inte ut ofrankerade försändelser.

"Fel på varan" vs "inte läsa instruktionerna"

Uppstår det något som kan uppfattas som "felaktigt", eller liknande, kontrollerar vi gärna och åtgärdar utan kostnad. Är det dock en "felaktighet" som faller under kriteriet att man inte läst manualen, debiterar vi 395 kr, inkl. moms för "felsökningen", samt porto för att skicka tillbaks det. Läs manualen! Det lönar sig på fler sätt än ett.